Onze pipowagen 'De Dame'

Moedersschoot

 

Moeders Schoot is een krachtplek waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Terug naar je kern. Door deze plek met liefdevolle aandacht te hoeden, scheppen wij een veilige bedding voor ieder die ons bezoekt waarin je vol-ledig jezelf kan zijn.

We zijn ieder slechts te gast in Moeders Schoot. We bewegen mee met wat er is. Net zoals de boom, die meebeweegt met de seizoenen. Hij staat stevig en gegrond te midden van alles dat plaatsvindt. De blaadjes die loslaten en die weer ontstaan. Het terrein is onze zuurstof. We dagen ons zelf uit om elke dag af te stemmen op wat er nodig is, om af te stemmen met elkaar. We zien elkaar, door werkelijk te kijken. We horen elkaar, door werkelijk te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft. We leven vanuit puurheid, in balans met de natuur, tezamen met ieder die ons bezoekt.

 


Zo binnen zo buiten

Zo binnen zo buiten, zo onder zo boven. Het licht en het donker. Het mannelijke en het vrouwelijke. Alles in een natuurlijk evenwicht, in balans. Met elkaar in verbinding. Dat is Moeders Schoot. 


Welkom op een stukje vruchtbare aarde.

Welkom op Moeders Schoot.


De plek is er al en wij laten ons leiden. 

 

Moeders Schoot, een Zijnsplek, een Heim.